19 november 2012


Pottaskebål

Vid en arkeologisk utredning strax utanför Sölvesborg hittade jag denna bålplats för pottaskebränning. Den räknas som fast fornlämning och är nu införd i fornminnesregistret. Några stycken finns totalt registrerade inom Blekinge. Inte så mycket, med tanke på att just pottaskebränning var en viktig inkomstkälla inom länet. På bilden där jag krattat bort löv så syns delvis den stenlagda bottnen.
 
Löv bortkrattade.
 
 

 
Vad är då pottaska?

Pottaska framställs av lövträd. I södra Sverige var det främst bokved som brukats. Den huggna och torkade veden staplades på bålet. Bålet tändes och fick brinna långsamt och det är här som bålplatsen kommer till användning. När bålet brunnit ned, rensas ytan på kol så att enbart askan finns kvar. Denna aska läggs i kärl och vatten hälls på. Alltsammans rörs ihop till en deg som sedan plockas upp och läggs till torkning. De torkade kakorna läggs sedan ihop med ved för att återigen brännas, eller rättare sagt glödgas. När så har skett plockas kakorna ur elden, och de har då fått en slaggartad konsistens. Denna produkt är lätt att hantera och transportera.
 
En 20 cm tumstock på mittstenen som skala.
 

 
Vad brukades pottaskan till?

Pottaskan användes vid såp- och tvåltillverkning samt som betmedel vid textilfärgning. Vidare brukades den till ulltvätt. Ett annat användningsområde är glastillverkning samt som tillsats i färg och krut.

/Arwo Pajusi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar