27 mars 2012

Den arkeologiska förundersökningen vid Östra Vång har nu inletts!


Blekinge museum gräver här i samarbete med Kulturparken Småland med anledning av att Karlskrona kommun ska lägga ned vattenledning mellan Johanneshusåsen och Lyckeby. Vi är fyra arkeologer som från och med nu och under stora delar av april månad kommer att vara på plats för att undersöka de fornlämningar som berörs av projektet. Vid Östra Vång löper ledningssträckningen över åkermark och tar sen av upp i en kraftledningsgata. Att här finns fornlämningar vet vi redan, det har utredningens provgrävningar visat. Keramikfynd, kulturlager, härdar och stolphål antyder att det rör sig om boplatslämningar med järnåldersdatering, men fortfarande återstår en del att göra innan vi kan få en mer heltäckande fornlämningsbild. Först ska matjorden schaktas av med grävmaskin inom den aktuella sträckningen. Därefter ska ett urval av de anläggningar som ligger under matjordstäcket grävas för hand. Fynd ska samlas in och prover tas för datering och makrofossilanalys.
Den första dagen bjuder på riktigt fint grävväder kan vi konstatera när vi anländer med bilarna fullastade med mätinstrument, kameror, spadar, skärslevar, såll och fyndpåsar liksom all övrig utrustning. Blekinge radios reporter är på plats med inspelningsutrustning, radion vill följa utgrävningen nu under våren, och några timmar senare sänds reportaget från de allra första skoptagen.
Ytterligare en mindre plats ingår i förundersökningen. Den ligger invid Nättrabyån några kilometer från Östra Vång. Arwo och Andreas kommer att blogga om den i morgon.
Titti Fendin,
som leder den arkeologiska undersökningen, antikvarie vid Blekinge museum.Avbaning av matjorden invid Liatorpsvägen, undersökningens första dag.

2 kommentarer:

  1. Spännande plats som det skall bli intressant att följa, inte minst med tanke på de tidigare glasfynden från 500-talet. Använder ni metalldetektering under förundersökningen för att lokalisera metaller i och under matjorden?

    SvaraRadera
  2. Hej Tobias!
    Vi använde metalldetektor när vi gjorde utredningen inför förundersökningen.

    SvaraRadera