29 mars 2012

Förundersökning Nättraby

Under två dagar har vi, Arwo och Andreas, förundersökt invid Marielunds gård norr om Nättraby. De väder- och naturmässiga förhållandena kunde knappast bli bättre med gassande sol och med det strömmande vattnet i Nättrabyån porlandes alldeles intill oss. Förutom vädret har vi även haft goda arkeologiska resultat. Vid avbaningen av matjorden, på den plats där man ska bygga ett vattenpumphus, framkom ett 10-tal anläggningar, varav flertalet rester efter eldstäder. Även enstaka fynd påträffades, bland dem keramikskärvor, så kallat yngre rödgods, från historisk tid. Dateringen av härdarna är än så länge osäker men ett antal kol-14 prov kommer att skickas in senare i vår för att klargöra dess ålder.

Arwo rensar fram en härd.

Schaktning vid Nättrabyån.
Arbete inom undersökningsområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar