30 september 2014

Arkeologi i Kristianopel 2014


Del av förundersökningsområdet framrensat, mars 2014.
 
Staden Kristianopel har en kort men händelserik historia som sträcker sig över en period av knappt åttio år. Den anlades som en befäst dansk stad av Kristian IV omkring år 1600, helt enligt den tidens nya stadsideal. Den lades dock ned strax efter det att Blekinge definitivt övergått i svenska händer. Under några veckor i september har en arkeologisk undersökning i Kristianopel nu genomförts som ett samarbete mellan Blekinge museum och Museiarkeologi Sydost.

Gårdslämningar framrensade under september 2014.

 
Den aktuella undersökningsplatsen låg vid Västergatans södra del, inte så långt från kyrkan. Under mark fanns välbevarade rester efter 1600-talets bebyggelse. I områdets södra del undersöktes ett tretton meter långt hus indelat i tre rum. I det ena rummet fanns ett stenlagt golv och i det andra rummet fanns resterna efter trägolv som även lagts om vid ett tillfälle. Utanför huset fanns en stenlagd gårdsplan och förmodligen har huset ingått i en trelängad stadsgård. I den norra delen grävdes en källare med stensatt golv fram.

Brunn efter framrensning och under utgrävning


Precis utanför källaren fanns en stensatt brunn som var nedgrävd till drygt en och en halv meters djup. Vid undersökningen rann rikligt med vatten till och i botten fanns en välbevarad timmerram. De båda undersökta husen bör ha legat på olika tomter och i området mellan dem fanns rester av hägnader samt ett en mängd gropar där man slängt de som bodde i stadsgårdarna slängde sitt avfall. Bland fynden fanns en stor mängd skärvor från keramikkärl som fat, kokgrytor och kannor. Bland keramiken fanns många skärvor från importerade kärl, bland annat från Tyskland, Holland och Danmark. I efterbearbetningen ska en särskild studie av keramiken göras eftersom den kan visa på stadens handelskontakter. Undersökningen speglar en orolig tid och spåren är efter människor som försökte leva sina vardagsliv trots krig och förflyttningar. Rapporten kommer att bli klar under 2015 och finns då tillgänglig på Blekinge museums hemsida.

Fragment av holländsk reliefpipa från ca 1630.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar