20 augusti 2014

Fältprojekt Västra Vång 2014 avslutatGrävplatsen i Vång 2014 fotograferad mot NNO.

Årets grävning i Vång har genomförts planenligt under den gångna sommaren. Inte minst har detta kunnat ske genom ett ivrigt deltagande av frivilliga arkeologer i alla åldrar. Även publikt har säsongen varit lyckad, med ett ständigt flöde av intresserade besökare. Samtidigt har Vångutställningen inne i Karlskrona lockat, och många har tagit chansen att bese både den och den pågående grävningen. I skrivande stund avslutas dokumentationen, grävplatsen städas och schakten läggs snart igen. Sammanlagt handgrävdes mer än 200 kvadratmeter för hand i åkermarken, vilket är den största sammanhängande yta som undersökts i Vång sedan 2005. Vi kan konstatera att resultaten utgör ett viktigt komplement till den tidigare kunskapen om den förhistoriska boplatsen.

Grävning av 1-metersrutor samt arbete vid såll och hackbord.

Förutom förväntade anläggningsspår påträffades ställvis kulturlager, vilka inte påverkats av plogen. Fyndmaterialet domineras kraftigt av keramik, men schaktet präglas i övrigt av omfattande belägg för främst textil- och metallhantverk. Tidsmässigt verkar årets lämningsspår preliminärt kunna placeras inom intervallet folkvandringstid – vikingatid. Den som är mer intresserad av årets resultat, och vill se ett urval av fynden, rekommenderas besöka Kulturcentrum i Ronneby på Arkeologidagen den 31 augusti. Då håller projektet öppet hus och svarar på frågor mellan kl. 11.00 och 15.00.

Väl mött!
Mikael Henriksson
Vång 2014 - fragment av folkvandringstida reliefspänneInga kommentarer:

Skicka en kommentar