3 maj 2012

Keramikfynd!
Nu när vi börjat gräva anläggningar och meterrutor i kulturlagret, börjar det
komma en hel del keramikfynd. Ett urval av dessa skärvor har keramikexperten Torbjörn Brorsson tittat på. Generellt kan sägas att dateringarna på keramiken hör till två perioder. Den ena är stridsyxekultur (2900-2200 f.Kr.) och den andra omfattar perioden sen yngre bronsålder till äldre järnålder (ca 700 f. Kr-400 e. Kr)
Bränd lera förekommer också inom vissa ytor. Detta kan tolkas som rester av
lerklining som täckt flätverkskonstruktioner.
/Arwo Pajusi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar