14 maj 2012

Senneolitisk pilspets


Hittills har fyndmaterialet huvudsakligen varit bränd lera, keramik, slagg och enstaka flintor. Flintmaterialet är också jämförelsevis begränsat, mest avslag. Men idag framkom ett desto roligare flintföremål - nämligen en intakt flathuggen senneolitisk pilspets med en urnupen bas – 25 mm lång och 15 mm bred i basen. Pilspetsen grävdes fram i kulturlagret i kraftledningsgatan.

Som tidigare nämnt på bloggen har vår primära tidsperiod med tanke på fyndmaterialet varit yngre bronsålder till äldre järnålder (ca 700 f. Kr-400 e. Kr), men vi har även hittat äldre spår från stridsyxekulturen (ca 2900-2400 f.Kr.). Den nu funna pilspetsen är något yngre än stridsyxekulturen, den tillhör senneolitikum, slutet på bondestenåldern (2400-1800 f.Kr).

Hälsningar Andreas


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar