12 september 2012

E22-arkeologins sista suck?

Igår avslutades en mindre komplettering till 2012 års arkeologiska projekt för en ny E22 i västra Blekinge. Under två veckors tid har arkeologerna Tony Björk, Ulf Sandén, Bertil Helgesson och Bo Knarrström arbetat med att rensa fram och dokumentera lämningar på en stenig, flack höjd precis invid den utdikade fornsjön Vesan. Fyndmaterialet utgörs av knappt ett par tusen flintavslag och redskap, och  på goda grunder kan merparten av dessa hänföras till senpaleolitikum.  I synnerhet tidstypiska flintskrapor och ett par s.k. tångepilspetsar bland föremålen gör att en datering till drygt 11000 BP är mycket trolig. Fynden är koncentrerade till ett område kring en stenröjd och närmast fyndtom, cirkelformad yta, så en tolkning av lokalen som tältplats ligger nära till hands. Fortsättning lär följa...

För bilder följ länken!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5264813

Mikael Henriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar