22 september 2012

Publik arkeologi 2012 och framåt

Det hör inte till vanligheterna att arkeologin vid Blekinge museum hinner ta sig an annat än exploateringsgrävningar. År 2012 har dock sett ett par blygsamma försök till forskningsprojekt rörande järnåldersarkeologi i mellersta och östra Blekinge. Projekten kan ses som nya grepp för att komma vidare med avsomnade frågeställningar, och i kombination med publik arkeologi blir detta förhoppningsvis ett vinnande koncept.
Det första projektet är inriktat på Ekebacksgärdet i Augerums sn, platsen där Oscar Montelius år 1895 undersökte en rik båtgrav från 600-talet e.Kr. Ingen har satt en spade i marken på denna plats sedan Lundaseminariet under Holger Arbman grävde här 1963. Dagens insats handlar om att försöka förstå platsen inte minst genom fördjupade fyndstudier och användande av ny teknik i form av kartering med magnetometer. Förhoppningsvis kommer även nya grävinsatser bli aktuella, kanske redan 2013. Målsättningen blir i sådant fall att genomföra undersökningen tillsammans med lokalboende och en intresserad allmänhet.
Magnetometerundersökning av Ekebacksgärdet


Det andra projektet kan ses som en konsekvens av Karlskrona kommuns nya vattenrening vid Johannishusåsen i Hjortsberga sn. Blekinge museums grävningar har här pågått till och från sedan 2004, och spåren från bygdens järnåldersbyar har med åren blivit alltmer omfattande. I synnerhet vid byn Västra Vång har en lång kontinuitet kunnat beläggas och ett flertal fynd och lämningar tyder på att en regional maktsfär funnits på platsen under järnåldern. Under våren genomfördes provgrävningar på flera punkter i byns närhet. Med hjälp av frivilliga från Blekinge fornminnesförening och Kronobergs arkeologiska förening samt studenter från Södertörns högskola framkom flera, tidigare okända delar av boplatsområdet.
Frivilliga krafter gräver järnåldershus vid Johannishusåsen


Den som i framtiden kan tänka sig att medverka som volontär inom ramen för dessa eller andra projekt tar förslagsvis kontakt med Lars Sternefält på lars.sternefalt@blekingemuseum.se.

 Mikael Henriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar