28 september 2012

Tillbaka på Lister...

 Arkeologi i Siretorp 1907 (foto i ATA)
 
 
Blekinge museum har påbörjat och kommer att utföra ett antal utgrävningar kring Siretorp och Mörby nu under hösten. Siretorp är känt för rika stenåldersfynd. Utgrävningar började att genomföras 1902 och utfördes vidare under 1920 och 30-talet. Dessa publicerades år 1939 av Axel Bagge.
 
                              
Arkeologi i Siretorp/Mörby 2012. Utredningsschakt och djupschakt.

 

Våra undersökningar föranledes av nedläggning av vatten och avloppsrör. Vi utför sökschakningar med grävmaskin inom utvalda ytor. Ytor där det kommer anläggningar mm går sedan vidare till förundersökning.

 /Arwo Pajusi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar