26 oktober 2012

Marinarkeologisk utställning i Ronneby

 
 
Det bör erkännas att vi arkeologer ibland närmast slentrianmässigt slänger oss med uttryck som ”unikt” och ”sensationellt”, åtminstone om det vi själva hittat eller något vi för stunden vill skapa uppmärksamhet kring. Det vrak dykarklubben Doppingarna upptäckte i inloppet till Ronnebyfjärden vid 70-talets början stämmer dock verkligen in på båda beskrivningarna… Vid millennieskiftet visade en medlem i klubben ett fotografi av ett träföremål från vraket för Lars Einarsson vid Kalmar Läns Museum. Einarsson kunde ganska snabbt konstatera att objektet på bilden sannolikt var en lavett till en bakladdad kanon från medeltidens slutskede. För att göra en lång historia kort kan nämnas att återkommande undersökningar av vraket sedan dess utförts av Kalmar Läns Museum under ledning av Lars Einarsson. Dokumentationen har gett en god överblick över vrakområdet och föremål av olika slag har tillvaratagits och konserverats. Den dendrokronologiska slutsatsen efter analys av virke från vraket gör gällande att materialet kommer från träd sannolikt avverkade i nordöstra Frankrike vintern 1482-1483. Även det förlista skeppets konstruktion och dess tidstypiska bestyckning säger forskningen att det här rör sig om ett fartyg från 1400-talets slut. Ett flertal senmedeltida krönikor namnger ett kungligt danskt fartyg vid namn Griffen eller Gripshunden, vilket på väg mot Kalmar skall ha råkat ut för eldsvåda och gått under vid Ekösund nära Ronneby. Trots att grävningarna bara gläntat på dörren till detta slutna fynd från den sena medeltiden är det uppenbart att vraket hyser en mycket stor vetenskaplig potential. Här ges chansen att blicka in i ett stycke medeltid på ett sätt som vi aldrig vågat tro kunde vara möjligt. Givet att det är kung Hans huvudskepp som 1495 var på väg till förhandlingar i Kalmar får vi på köpet även en daterad ögonblicksbild av ett turbulent skede av unionstiden…
Nio lavetter till bakladdade kanoner tillvaratagna vid Ekövraket.
 
 
Lars Einarsson har tillsammans med Blekinge museum och Kulturcentrum i Ronneby nu sammanställt en utställning som ger inblickar i det hittillsvarande arbetet med vraket. Merparten av de bärgade fynden kommer således att visas upp på Kulturcentrum med början söndag den 28/10 och fram i mars 2013. Tanken är sedan att utställningen i lite annan omfattning kommer att finnas på Blekinge museum under sommaren 2013. Formen för ett eventuellt framtida projekt kring vraket är i nuläget oklar, men någon slags fortsättning är det idag flera som hoppas på…
Mikael Henriksson
 
Urval av de mindre fynden från Ekövraket. Notera den snidade miniatyrlavetten till höger.
Ekövrakets gångspel.

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar