28 augusti 2013

Publik arkeologi avslutad i AugerumÅrets publika grävning i Augerum avslutades i början av veckan. Pedagogiskt blev den något av en fullträff, och många passade på att besöka grävplatsen under Arkeologidagen. Den som hoppats på rader av nya båtgravar eller fynd av ädla metaller och andra sensationer blev säkert besviken. Bortsett från keramik och järnslagg blev det nämligen klent med både fynd och orörda arkeologi. Vi som tidigare har studerat fynd från Lundaseminariets insats, visste däremot att även en känd fyndplats som Ekebacksgärdet kunde ge ganska skrala resultat i fyndbackarna.  Vetenskapligt uppfylldes däremot våra önskemål på så vis att vi nu grovt lyckats ringa in platsens fornlämningsspår samtidigt som vi på ett flertal punkter kom i kontakt med återfyllda schakt från 1963. Merparten av de hypoteser som uppstod efter 2012 års magnetometerundersökning kunde dessutom avfärdas för gott. Det kan låta fånigt att det finns ett stort värde i att man kan hitta gamla schakt och belägga var det inte finns någon fornlämning, men det är faktisk en sida av arkeologin som inte får förringas. Med datorns hjälp kan vi nu lägesbestämma Holger Arbmans grävning betydligt bättre än tidigare. På så vis kan framtida insatser på platsen utföras på ett mer effektivt sätt.
 
Tack ni 30-tal frivilliga som i olika utsträckning hade möjlighet att hjälpa oss på årets grävning! Utan er i Blekinge fornminnesförening och Kronobergs arkeologiska förening hade insatsen  helt enkelt inte varit möjlig.

/Mikael HenrikssonFrivilliga krafter från Blekinge och Kronoberg!
Tomt provschakt på Ekebacksgärdet 2013

Lundaarkeologers schakt från 1963 syns som en mörkfärgning mot den orörda sanden.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar