22 augusti 2013

Publik arkeologi i Augerum

År 1895 genomförde Oscar Montelius en mindre utgrävning på Ekebacksgärdet i Augerums socken, nordost om Karlskrona. Undersökningen blev betydelsefull på flera sätt. På en ganska begränsad yta påträffades urnegravar från yngre bronsålder och en båtgrav från tidigt 600-tal e.Kr. Dessa lämningar överlagrades dessutom av två vikingatida hus. Lundaseminariet, under Holger Arbman, grävde vidare på samma plats 1963. Man fann då inga gravar av något slag, utan endast sporadiska boplatsspår. När nu femtio år har passerat sedan den senaste grävningen på Ekebacksgärdet, drar vi på nytt i platsens arkeologi. Fyndstudier och en magnetometerundersökning 2012 följs denna vecka upp genom en provgrävning. Blekinge museum får hjälp i arbetet av frivilliga från Blekinge fornminnesförening och Kronobergs arkeologiska förening. Förhoppningen är att omfattande rutgrävning skall ge en representativ bild av fornlämningsområdet, så att detta slutligen kan registreras i FMIS.
Mikael Henriksson
Rutgrävning påbörjad på Ekebacksgärdet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar