9 september 2013

Lite nytt från kv Zebran

Första veckans bortschaktning av matjord och eftermedeltida har nu följts upp med handgrävning av den frilagda, medeltida markhorisonten. Arbetet har sedan flutit på som planerat, och mängder av spännande djurben har tillvaratagits. Osteologen och Sölvesborgaren Ola Magnell medverkade i fält under ett par dagar, och det är även han som under vintern skall analysera alla fisk- och djurben.
Ola Magnell vid vattensållet

 
Ola har redan vid sållningen kunnat artbestämma flera fragment. Bland bestämda fisksorter kan nämnas torsk, ål och abborre. Slaktmaterial från svin, nöt och får/get finns i större mängder, medan beläggen för hönsfåglar, smågnagare, hund, katt och padda är betydligt färre.
Djurbenen som tillvaratas i vattensållet
 
De sista grävinsatserna görs nu under vecka 37, och då insamlas även särskilt utvalda markprover, vilka efter analys förhoppningsvis ger en bra bild av miljön i denna del av staden under medeltiden. Lördagen den 14 september ges allmänheten möjlighet att få bese schakten innan de fylls igen. Denna dag genomför nämligen Blekinge museum en stadsvandring med inriktning på det äldsta Sölvesborg. Promenaden är kostnadsfri, och den utgår 14.00 från Stortorget.
/Mikael Henriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar