25 maj 2014

Västra Vång 2014 – ett arkeologiskt 10-årsjubileum


Sedan 2004 har en olikartad arkeologi bedrivits i Västra Vångs by i Hjortsberga socken. Insatserna har ursprungligen utgått från ett kommunalt exploateringsprojekt. Under senare år har dessa sedan följts upp genom riktade småprojekt inom ramen för länsmuseets KMV- verksamhet. Den grävande arkeologin har kompletterats med icke-förstörande prospekteringar, naturvetenskapliga analyser och inventering av kulturlandskapet.
Som ett nästa steg i Vångarkeologin, prioriterar vi under 2014 på olika sätt den publika arkeologin. Inledande grävningar med studieförbundet Sensus och Södertörns högskola har slutförts under den senaste veckan, och en grävning som är öppen för allmänheten har precis inletts. Avsikten är att gräva boplatslämningar i åkermark hela sommaren, med ett definitivt slutdatum den 31 juli.

Den 31 maj öppnar en sommarutställning på Blekinge museum i Karlskrona. Denna kommer att presentera fynd och ge inblickar i Vångs arkeologi. Med utställningen står en ny era för dörren vad gäller synen på länets utveckling från järnåldern och in i nutid. Alla intresserade uppmanas att besöka både utställning och utgrävning under 2014. I det fortsatta projektet är vi sedan angelägna om att få ta del av besökares synpunkter på Vångs framtid vad gäller både forskning och pedagogik. Välkomna!
Mikael Henriksson, Blekinge museum
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar