13 april 2012

Det har kommit några frågor angående metalldetektering.
Innan matjorden banades av gjordes en översiktlig ytinventering av undersökningsområdet där även avsökning med metalldetektor över större ytor ingick. Ytfynd och metalldetektorutslag kan ibland ge vägledning vad som finns under matjorden. Efter matjordsavbaningen har metalldetektoravsökning använts som komplement till övriga undersökningsmetoder för att fastställa fornlämningarnas karaktär.
Hälsningar Titti Fendin, grävningsledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar