15 april 2012

Snart dags för handgrävning!
Nu återstår en dags avbaning av matjorden med grävmaskin. Hädanefter blir det handgrävning, men innan vi verkligen kan ge oss i kast med anläggningar som härdar, stolphål och gropar återstår en del upprensning av den schaktade ytan. Det är då vi arkeologer får ta till hackor och spadar och börja grovrensa, ett bitvis rätt tungt men viktigt arbete för att få fram anläggningar och fynd.  Mycket upprensning blir det bland de stora blocken i stenstråken där grävmaskinens skopa  inte kommit åt att ta bort matjorden.  Stenarna friläggs här eftersom de kan ingå i konstruktioner (som exempelvis hus och gravar). 

I kulturlager intill stenstråken har vi redan rensat fram keramik, bränd lera, slagg och flinta av sydvästskånsk typ och mellan två stenar påträffades häromdagen en handfull keramikskärvor av järnålderskaraktär.  Det ser lovande ut med tanke på den fortsatta grävningen.
Hälsningar Titti Fendin, grävningsledare

Keramikskärvor 

Flintspån


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar