3 april 2012


Skålgropar
En av de mest påtagliga fornlämningar som berörs av vår undersökning är ett skålgropsblock som ligger inom en av undersökningsytorna. På blocket krön finns tio skålgropar, östra sidan är bortsprängd. Men vad är egentligen en skålgrop? Rent fysiskt är det en skålformad fördjupning som har knackats in i ett större stenblock. Redan under bondestenåldern och ända fram i järnåldern har skålgropar knackats, men framför allt är skålgropar förknippade med bronsålderns människor. Varför man knackade skålgropar vet ingen säkert, men många av dagens forskare tolkar att de under bronsåldern haft  en rituell funktion kopplat till fruktbarhet.
Idag växer buskar tätt intill runt blocket. Vi kommer nu att frilägga blocket från stubbar och rötter och bana av matjorden runt det för att se om det finns anläggningsspår.

En av skålgroparna syns tydligt framför sprickan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar